Rodzaje wad wzroku

Krótkowzroczność

    Osoby z tą wadą wzroku w głównej mierze doświadczają nieostrego, zamazanego obrazu przy patrzeniu na dalekie odległości. Zdarza się przy dużej wadzie wzroku, że nieostre widzenie występuje również  przy patrzeniu z bliska, w sytuacjach takich jak np. obserwacja monitora komputera.
Krótkowzroczność spowodowana jest zbyt silnym załamaniem światła przez optyczne ośrodki oka w stosunku do długości gałki ocznej.  Ostry obraz powstaje przed siatkówką. Osoby z tą wadą wzroku noszą okulary lub soczewki kontaktowe z mocami ujemnymi (tak zwane minusy).

Dalekowzroczność

     Osoby z tą wadą wzroku doświadczają problemów z niekomfortowym i nieostrym obrazem przedmiotów z dalekich i bliskich odległości obserwacji. Jednakże w zależności od  wielkości wady wzroku problemy z widzeniem z bliska mogą się nasilać w różnym stopniu.
Przyczyną takiego stanu jest zbyt słabe załamanie światła przez optyczne ośrodki oka w stosunku do długości gałki ocznej. Ostry obraz powstaje przed siatkówką, gdy oczy patrzą w dal. Ten niekorzystny stan koryguje się za pomocą soczewek okularowych lub kontaktowych z mocami dodatnimi ( tak zwane plusy).

Astygmatyzm

    Osoby z tą wadą wzroku doświadczają specyficznych problemów z widzeniem. Widzenie nie jest prawidłowe we wszystkich odległości obserwacji. W zależności od wielkości astygmatyzmu występuje zamazanie obrazu, z którym oczy bez odpowiedniej korekcji nie są w stanie sobie poradzić. Najczęściej astygmatyzm występuje razem z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością nasilając niekomfortowe widzenie i zniekształcony obraz.
Przyczyną takiego stanu jest nierównomierne załamanie światła przez rogówkę oka. Występują wtedy dwa ogniska obrazowe przed lub za siatkówką oka. W astygmatyzmie mieszanym jeden obraz tworzony jest za, a drugi przed siatkówką oka.
Korekcja wady wzroku polega na zastosowaniu soczewek okularowych lub kontaktowych cylindrycznych, inaczej mówiąc torycznych. Soczewki takie mają właściwości odpowiedniego skupienia obrazów z dwóch ognisk obrazowych w jeden ostry na siatkówce oka.

Presbiopia

     Osoby po 40 roku życia zaczynają mieć kłopoty z komfortowym odczytywaniem tekstów lub obserwacją przedmiotów z bliska. Początkowo następuje zmęczenie podczas dłuższego czytania, później zamazywanie obrazu, a ostatecznie nieostre widzenie. Powodem występowania tego typu problemów jest proces starzenia się soczewki w oku. W jego wyniku następuje zmniejszenie elastyczności soczewki i niezdolność do właściwej zmiany załamania światła w oku. Ponieważ ostry obraz powstaje przed siatkówką,  osoba z prezbiopią widzi nieostro z bliska. Prezbiopia może wystąpić u osób niewymagających korekty widzenia z daleka, ale najczęściej pojawia się wspólnie z wadami wzroku opisanymi powyżej.
Korekcja prezbiopii polega na zastosowaniu takiego dodatku mocy optycznej przed oczy, aby mogły one komfortowo czytać w ulubionej dla siebie odległości obserwacji. W zależności od wieku danej osoby i potrzebnej odległości obserwacji dodatkowe moce  występują najczęściej w przedziale od 0,50 do 2,50 dioptrii. W przypadkach szczególnych, n.p. po operacji zaćmy lub bardzo podeszłym wieku, zapisywane są jeszcze silniejsze dodatki mocy.