Odstąpienie od umowy

Jeżeli zakupione w naszym sklepie produkty z jakichkolwiek powodów nie spełniły państwa oczekiwań to:

 

- na życzenie klienta dokonamy bezpłatnego dopasowania zakupionych u nas okularów.

- wymienimy je na inny dowolny wybrany przez państwa produkt.

- przyjmiemy wszystkie zwroty produktów zakupionych w sklepie pod warunkiem, że spełniają wymagania opisane w regulaminie sklepu.

- zwrotowi nie podlegają tak zwane produkty indywidualne czyli: rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; to znaczy, że zwrotowi nie podlegają wykonane okulary (soczewki wyszlifowane do wybranej przez klienta oprawy).

- zwrotowi nie podlegają otwarte opakowania soczewek kontaktowych, płynów do soczewek i kropli do oczu (regulamin punkt 18.).

 

ZWROTY- odstąpienie od umowy

Jeżeli otrzymany towar nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o skorzystanie z procedury zwrotu- czyli odstąpienia od umowy w terminie  14 dni od dnia dostarczenia do państwa towaru.

1. Najpierw prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@okularywnecie.pl.

2. Wraz  z zakupionym produktem otrzymują Państwo przykładowy formularz zwrotu produktu. Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na nasz adres okularywnecie.pl Karolina Żuchowska ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa, w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, wraz z zwracanym produktem. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@okularywnecie.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

3. Po odebraniu  przesyłki ze zwróconym towarem lub po dostarczeniu przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, dokonamy zwrotu pieniędzy za zakupiony towar wraz ze zwrotem kosztów wysłania przesyłki do klienta (najtańsza forma przesyłki). Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni. Koszt zwrotu przesyłki ponosi Konsument.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- szczegółowy opis zasad

 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych w  regulaminie sklepu (pkt 16 i 17), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: adres e-mail sklep@okularywnecie.pl, lub okularywnecie.pl Karolina Żuchowska ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

• obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Przykładowy wzór formularza z oświadczeniem odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Dostępny w formie PDF:

 Konsument może skorzystać z przykładowego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4.

a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwrot powinien być przekazany na adres:

 okularywnecie.pl

 ul. Lawendowa 5

86-014 Dąbrówka Nowa

b) Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta, będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów.

c) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.

a) Sprzedawca  zwróci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Sprzedawca dokona  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.

c) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Szczegółowe zasady zwrotów i reklamacji znajdą Państwo w Regulaminie sklepu.

Formularz reklamacyjny oraz zwrotu dostępny do pobrania w PDF