Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO, działającego pod adresem okularywnecie.pl

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczonych przez Sklep usług, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, warunki zawarcia i rozwiązania umowy, składania reklamacji oraz warunki odstąpienia od umowy.

2.

a) Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego (Sprzedawca) jest Karolina Żuchowska prowadząca działalność gospodarczą jako okularywnecie.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (CEIDG), mieszczącą się ul. Lawendowa 5, Dąbrówka Nowa 86-014, NIP: 9532474772 REGON: 341457882 mail:sklep@okularywnecie.pl, tel.+48 502 482 443 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Pozostałe definicje użyte w Regulaminie:

b) Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

c) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

• komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

• przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 31 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Opera w wersji 24 lub wyższej, Google Chrome w wersji 37 i wyższej

• zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768

• system operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Service Pack 2, Windows XP Sp 3, OS

X, lub wyżej

• procesor AMD lub Intel minimum 800 mhz

• dostęp do poczty elektronicznej

• włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi

Javascript

 

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

lub

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system Payu.

 

REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

4. Zamówienia w sklepie można składać poprzez stronę internetową www.okularywnecie.pl.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zamawianie towaru w sklepie nie wymaga rejestracji.

6. Rejestracja w Sklepie ( utworzenie konta) jest dobrowolna i bezpłatna.

7. W celu zarejestrowania się w Sklepie należy: wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie www.okularywnecie.pl wraz z podaniem: email, imienia, nazwiska, adresu, adresu mail oraz numeru telefonu.

8. W celu złożenia zamówienia należy:

 

Proces składania zamówienia opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, akcesoriów do okularów oraz akcesoriów do soczewek kontaktowych wygląda następująco:

I. Należy wejść na stronę  www.okularywnecie.pl.

II.  Użytkownik wybiera interesujący go produkt poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka same oprawy”.

III. Jeśli Klient kliknął w tym momencie „dodaj do koszyka same oprawy”, produkt jest automatycznie dodany do koszyka”. Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść, poprzez naciśnięcie przycisku „pokaż koszyk”, do podsumowania zamówienia, tu następuje ponowny wybór czy kontynuować zakupy czy złożyć zamówienie.

IV. Na tym etapie Użytkownik widzi nazwę, ilość wybranych produktów i koszt opłat dodatkowych, jeżeli dla danego produktu zostały one przewidziane. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją wypełnienia formularza zamówienia.  Jeśli Klient chce zrealizować zamówienie, musi wybrać kraj, formę doręczenia oraz formę płatności. Poniżej znajduje się rubryka „uwagi do zamówienia” po której rozwinięciu Użytkownik może wpisać swoje uwagi. Jeśli użytkownik  posiada kod rabatowy, to może go w prowadzić w rubrykę „podaj kod rabatowy” i sprawdzić czy kod działa.

Po dokonaniu tych czynności Użytkownik klika „przejdź do kasy”.

VI. Następnie Użytkownik  decyduje czy chce się zarejestrować i stworzyć własne konto - „jestem nowym klientem”, czy złożyć zamówienie bez rejestracji „kupuję bez rejestracji”. Jeśli wcześniej był już klientem sklepu i zarejestrował się, to może się zalogować w miejscu „Jestem już klientem”.  Po czym należy wypełnić wybrany formularz podając email, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Na dane podane  przez Użytkownika w formularzu zostanie dokonana wysyłka zakupionego towaru oraz wystawiona faktura vat. W przypadku, gdy produkt ma być wysłany na inny adres, niż podany w formularzu, należy  wypełnić formularz poniżej, który wyświetli się po zaznaczeniu „inny adres dostawy”. Użytkownik wypełnia formularz dodatkowy „adres dostawy” podając w nim dane, na jakie powinna zostać dokonana wysyłka. Dane jakie należy podać to osoba kontaktowa, adres i numer telefonu.

V.  Konieczne jest by Użytkownik potwierdził, iż zapoznał się z regulaminem sklepu.

VII. Po prawidłowym wypełnieniu formularza użytkownik klika kontynuuj.

VIII. W tym momencie wyświetla się podsumowanie zamówienia. Użytkownik powinien

dokładnie sprawdzić czy wszystko wypełnione jest prawidłowo, a następnie kliknąć „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

IX. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i wyborze formy płatności, jeżeli Klient wybrał opcję Payu (płatność z  góry)  lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, przekierowany zostanie do systemu płatności, celem dokonania zapłaty   za zakupiony towar. Na stronie systemu PayU lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online  za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.  Klient zobaczy podsumowanie zamówienia. W tym miejscu użytkownik wyraża zgodę  na dokonanie dodatkowej opłaty nieobjętej ceną towaru (koszt dostawy). W momencie gdy Klient dokonuje płatności z PayU, lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, automatycznie następuje potwierdzenie zamówienia.

X. Po wyborze formy płatności, jeśli została wybrana inna opcja niż "płacę z PayU", lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę „podsumowanie”, na której wyświetli się komunikat: „dziękujemy za zakupy w naszym sklepie”.

XI. . Na adres email podany przez Użytkownika zostaje wysłana drogą elektroniczną wiadomość e-mail potwierdzająca złożone zamówienie. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania oferty złożonej przez użytkownika. Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną na podany adres    e-mail o statusie złożonego zamówienia.

 

Proces składania zamówienia opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych z soczewkami okularowymi z mocą wygląda następująco:

 

I. Należy wejść na stronę  www.okularywnecie.pl.

II.  Użytkownik wybiera interesujący go produkt i ma do wybory: kliknięcie „dodaj do koszyka same oprawy” lub „dodaj do koszyka szkła+ oprawy”. Klient klika opcję „dodaj do koszyka szkła+ oprawy”. W tym miejscu wyświetli się formularz, który należy wypełnić. Najpierw Użytkownik wybiera typ szkieł: do dali, do bliży, do biura i komputera. Następnie wprowadza wyniki badania wzroku wypełniając rubryki: oko lewe oko prawe, PD jako jedna wartość lub PD dla każdego oko osobno. Kolejny krok to wybór rodzaju soczewek okularowych: bezbarwne, fotochromowe, barwione. W przypadku fotochromowych i barwionych wybieramy jeszcze kolor. Teraz należy zdecydować o grubości soczewek. Do wyboru są: podstawowa 1.5, cienka wytrzymała 1.6, bardzo cienka 1.67. Następnie wyświetla się lista wyselekcjonowanych produktów do wyboru. Po wybraniu soczewek Klient może wgrać plik z receptą jeśli ma takie życzenie. Na dole wyświetla się komunikat „koniec wszystko gotowe” wraz z ceną końcową oprawy i soczewek. Jeśli Użytkownik akceptuje wybór klika „dodaj do koszyka”.

III. Produkt został automatycznie dodany do koszyka. Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść, poprzez naciśnięcie przycisku „pokaż koszyk”, do podsumowania zamówienia, tu następuje ponowny wybór czy kontynuować zakupy czy złożyć zamówienie.

IV. Na tym etapie Użytkownik widzi nazwę, ilość wybranych produktów i koszt opłat dodatkowych, jeżeli dla danego produktu zostały one przewidziane. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie   z instrukcją wypełnienia formularza zamówienia.  Jeśli Klient chce zrealizować zamówienie, musi wybrać kraj, formę doręczenia oraz formę płatności. Poniżej znajduje się rubryka „uwagi do zamówienia” po której rozwinięciu Użytkownik może wpisać swoje uwagi. Jeśli użytkownik  posiada kod rabatowy, to może go w prowadzić w rubrykę „podaj kod rabatowy” i sprawdzić czy kod działa. Po dokonaniu tych czynności Użytkownik klika „przejdź do kasy”.

VI. Następnie Użytkownik  decyduje czy chce się zarejestrować i stworzyć własne konto -„jestem nowym klientem”, czy złożyć zamówienie bez rejestracji „kupuję bez rejestracji”. Jeśli wcześniej był już klientem sklepu i zarejestrował się, to może się zalogować w miejscu „Jestem już klientem”.  Po czym należy wypełnić wybrany formularz podając email, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Na dane podane  przez Użytkownika w formularzu zostanie dokonana wysyłka zakupionego towaru oraz wystawiona faktura vat. W przypadku, gdy produkt ma być wysłany  na inny adres, niż podany w formularzu, należy  wypełnić formularz poniżej, który wyświetli się  po zaznaczeniu „inny adres dostawy”. Użytkownik wypełnia formularz dodatkowy „adres dostawy” podając w nim dane, na jakie powinna zostać dokonana wysyłka. Dane jakie należy podać to osoba kontaktowa, adres i numer telefonu.

V.  Konieczne jest by Użytkownik potwierdził, iż zapoznał się z regulaminem sklepu.

VII. Po prawidłowym wypełnieniu formularza użytkownik klika kontynuuj.

VIII. W tym momencie wyświetla się podsumowanie zamówienia. Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić czy wszystko wypełnione jest prawidłowo, a następnie kliknąć „zamawiam  z obowiązkiem zapłaty”.

IX. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i wyborze formy płatności, jeżeli Klient wybrał opcję Payu (płatność z  góry)  lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, przekierowany zostanie do systemu płatności, celem dokonania zapłaty  za zakupiony towar. Na stronie systemu PayU lub  opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.  Klient zobaczy podsumowanie zamówienia. W tym miejscu użytkownik wyraża zgodę  na dokonanie dodatkowej opłaty nieobjętej ceną towaru (koszt dostawy). W momencie gdy Klient dokonuje płatności z PayU, lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, automatycznie następuje potwierdzenie zamówienia.

X. Po wyborze formy płatności, jeśli została wybrana inna opcja niż "płacę z PayU", lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę „podsumowanie”, na której wyświetli się komunikat: dziękujemy  za zakupy w naszym sklepie”.

XI. Na adres email podany przez Użytkownika zostaje wysłana drogą elektroniczną wiadomość  e-mail potwierdzająca złożone zamówienie. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania oferty złożonej przez użytkownika. Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną na podany adres    e-mail o statusie złożonego zamówienia.

 

Proces składania zamówienia  na soczewki kontaktowe wygląda następująco:

 

I. Należy wejść na stronę  www.okularywnecie.pl.

II.  Użytkownik wybiera interesujący go produkt poprzez kliknięcie ikony z tym produktem.

III. Klientowi zostaną wyświetlone szczegółowe dane o produkcie. Po prawej stronie znajduje

się formularz, który należy wypełnić:

Należy wybrać wszystkie dostępne parametry, w zależności od typu soczewek:

Najpierw zaznaczamy czy wada wzroku jest na obu oczach taka sama, czy wada wzroku jest na obu oczach inna, następnie:

- moc sferyczną

- moc cylindryczną (w przypadku soczewek astygmatycznych)

- oś (w przypadku soczewek astygmatycznych)

- kolor (dotyczy soczewek kolorowych)

- addycja (w przypadku soczewek progresywnych)

Kiedy uzupełnimy wszystkie dane klikamy „dodaj do koszyka” , produkt jest automatycznie dodany do koszyka”. Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść, poprzez naciśnięcie przycisku „pokaż koszyk”, do podsumowania zamówienia, tu następuje ponowny wybór czy kontynuować zakupy czy złożyć zamówienie.

IV. Na tym etapie Użytkownik widzi nazwę, ilość wybranych produktów i koszt opłat dodatkowych, jeżeli dla danego produktu zostały one przewidziane. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie   z instrukcją wypełnienia formularza zamówienia.  Jeśli Klient chce zrealizować zamówienie, musi wybrać kraj, formę doręczenia oraz formę płatności. Poniżej znajduje się rubryka „uwagi  do zamówienia” po której rozwinięciu Użytkownik może wpisać swoje uwagi. Jeśli użytkownik  posiada kod rabatowy, to może go w prowadzić w rubrykę „podaj kod rabatowy” i sprawdzić czy kod działa. Po dokonaniu tych czynności Użytkownik klika „przejdź do kasy”.

VI. Następnie Użytkownik  decyduje czy chce się zarejestrować i stworzyć własne konto -„jestem nowym klientem”, czy złożyć zamówienie bez rejestracji „kupuję bez rejestracji”. Jeśli wcześniej był już klientem sklepu i zarejestrował się, to może się zalogować w miejscu „Jestem już klientem”. Po czym należy wypełnić wybrany formularz podając email, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Na dane podane  przez Użytkownika w formularzu zostanie dokonana wysyłka zakupionego towaru oraz wystawiona faktura vat. W przypadku, gdy produkt ma być wysłany na inny adres, niż podany w formularzu, należy  wypełnić formularz poniżej, który wyświetli się po zaznaczeniu „inny adres dostawy”. Użytkownik wypełnia formularz dodatkowy „adres dostawy” podając w nim dane, na jakie powinna zostać dokonana wysyłka. Dane jakie należy podać to osoba kontaktowa, adres i numer telefonu.

V.  Konieczne jest by Użytkownik potwierdził, iż zapoznał się z regulaminem sklepu.

VII. Po prawidłowym wypełnieniu formularza użytkownik klika kontynuuj.

VIII. W tym momencie wyświetla się podsumowanie zamówienia. Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić czy wszystko wypełnione jest prawidłowo, a następnie kliknąć „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

IX. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i wyborze formy płatności, jeżeli Klient wybrał opcję Payu (płatność z  góry)  lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, przekierowany zostanie do systemu płatności, celem dokonania zapłaty za zakupiony towar. Na stronie systemu PayU lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.  Klient zobaczy podsumowanie zamówienia. W tym miejscu użytkownik wyraża zgodę  na dokonanie dodatkowej opłaty nieobjętej ceną towaru (koszt dostawy). W momencie gdy Klient dokonuje płatności z PayU, lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, automatycznie następuje potwierdzenie zamówienia.

X. Po wyborze formy płatności, jeśli została wybrana inna opcja niż "płacę z PayU", lub opcję płatności Ebexo-Płatności Online za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę „podsumowanie”, na której wyświetli się komunikat: dziękujemy za zakupy w naszym sklepie”.

XI. Na adres email podany przez Użytkownika zostaje wysłana drogą elektroniczną wiadomość e-mail potwierdzająca złożone zamówienie. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania oferty złożonej przez użytkownika. Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną na podany adres  e-mail o statusie złożonego zamówienia.

 

9. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składa się jego realizacja tj: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

a) Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych.

b) Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbiory Produktu

Kurier DPD:

Przesyłka kurierska 14,90 zł

Przesyłka kurierska za pobraniem 22,90 zł

Poczta polska:

Przesyłka pocztowa priorytetowa 14,90 zł

Przesyłka pocztowa za pobraniem 19,90 zł

Przesyłka paczkomaty impost 15,90 zł

Odbiór osobisty O zł w:

Bydgoski Zakład Optyczny

ul. Gdańska 11

85-005 Bydgoszcz

 

c) Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta: • Paczki kurierskie do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek), chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

• Przesyłki Pocztowe do 3 dni roboczych.

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę  w terminie czternastu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Procedura ta wydłuża się w przypadku wyrobów dostępnych na zamówienie oraz wyrobów  z wydłużonym terminem dostępności, o czym Klient jest informowany każdorazowo przy składaniu zamówienia oraz przy opisie produktu. Termin dostawy nie może przekroczyć jednak 30 dni.

11. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail.

12. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatności przy odbiorze przesyłki ( dla przesyłek za pobraniem),

- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.pl,

- płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PAYU.pl.

- za pomocą płatności Ebexo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. dostępne formy płatności to:

Karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- MasterCard Electronic

- Maestro

 

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem tych określonych w niniejszym regulaminie (pkt 16 i 17), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: e-mail sklep@okularywnecie.pl lub na adres siedziby sprzedawcy: okularywnecie.pl Karolina Żuchowska ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

14. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla klienta wskazanego w pkt 13 rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

• obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru,  jego  partii lub części,

• polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

15. Przykładowy wzór formularza z oświadczeniem odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Dostępny w formie PDF:

Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  może skorzystać z przykładowego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

16.

a) Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  ma obowiązek zwrócić towar  przedsiębiorcy (lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chybaże przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot powinien być przekazany na adres: okularywnecie.pl, ul. Lawendowa 5, 86-014

Dąbrówka Nowa.

b) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

c) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

17.

a) Sprzedawca zwróci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  wybrał sposób dostarczenia towaru  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Sprzedawca dokona  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta), chyba że  wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

c) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta (przedsiębiorca  z uprawnieniami konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do chwili otrzymania rzeczy  z powrotem lub dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta,  w wypadkach:

• o świadczenie usług, za które Konsument/przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta / przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; to znaczy, że zwrotowi nie podlegają wykonane okulary (soczewki wyszlifowane do wybranej przez klienta oprawy);

• w której przedmiotem świadczenia jest towar  ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub  ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (zwrotowi nie podlegają otwarte opakowania soczewek kontaktowych, płynów do soczewek i kropli do oczu);

• w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

•  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednia konsumenta;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych, na nośniku materialnym, za które konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi/ przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  potwierdzenie  zawarcia umowy na trwałym nośniku.

 

REKLAMACJE -Niezgodność towaru z umową

 

19. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi (lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), o którym konsument( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

20. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument ( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta (przedsiębiorcy  z uprawnieniami konsumenta) o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument  (lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi/przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  przed zawarciem umowy,  i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 20 jeżeli konsument (lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta), najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 20, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

23. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

24. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt 23, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

25. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może żądać jego naprawy lub wymiany.

26. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

27. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta ( przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

28. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawieniami konsumenta) o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta  (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi  Sprzedawca.

29. Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.

30. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

31. Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony

32. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 26.

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 28-30.

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 25-31

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru  do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

33. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

34. Sprzedawca zwraca konsumentowi (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta)  o obniżeniu ceny.

35. Konsument( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

36. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych  na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta)zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

37. W razie odstąpienia od umowy Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

38. Sprzedawca  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

39. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta/przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta  na przykład:

osobiście lub pisemnie pod adresem:

e-mail: sklep@okularywnecie.pl

listownie na adres :

okularywnecie.pl

ul. Lawendowa 5

86-014 Dąbrówka Nowa

40. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

• informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

• żądania Klienta

• danych kontaktowych składającego reklamację

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zaleceń.

41. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem, ani przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową zostaje wyłączona.

42. Konsument/przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@okularywnecie.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient  winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

43. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie  z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

44. Ceny wszystkich wyrobów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto,

czyli zawierają podatek VAT, wyrażone są w walucie polskiej PLN.

45. Do każdej przesyłki jest dołączony paragon lub na życzenie Zamawiającego faktura VAT.

46. Oferta sklepu ważna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia zagraniczne rozpatrywane będą indywidualnie.

47. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy uwag dot. działania Sklepu, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 502 482 443 mail: sklep@okularywnecie.pl

48. Zmiana Regulaminu:

• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn  to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

• w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu np. Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. Z 2014r, poz.827 ze zm.)

c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

d) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

50. Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej:

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

- Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Przykładowo:

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

- W sprawach indywidualnych pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- Konsumenci mogą wykorzystać również drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich. Działają one przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz ich  ośrodkach.

 

 

Pobierz dokument pdf:

Formularz reklamacyjny i zwrotu

Regulamin sklepu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy