Jak czytać receptę

Standardowa recepta okularowa ma postać tabeli. W górnej rubryce podane są moce okularów potrzebne do dali wzrokowej (do stałego noszenia), a w dolnej wartości do bliży wzrokowej (do czytania). W ostatniej kolumnie podajemy wartość rozstawienia źrenic PD   do dali i do bliży. Jeśli nie ma podanego PD do bliży wystarczy podać podać PD do dali.

 

 

Nie wiesz jak wypełnić receptę zadzwoń! Kontakt


Sfera - w tej kolumnie podane są moce (wyrażone w dioptriach) korygujące odpowiedni rodzaj wady wzroku np. krótkowzroczność ( - minusy)  i dalekowzroczność ( + plusy). Może się zdarzyć, że rubryki te pozostaną nie wypełnione lub napisane będzie „plan” co oznacza brak mocy (inaczej 0,00).


Cylinder i Oś - w tej kolumnie podane są moce i osie (wyrażone w dioptriach i stopniach) korygujące astygmatyzm oczu. Przy tej wadzie zawsze muszą być podane i moc i oś cylindra.  Wartość cylindra może być zapisana dwojako, ponieważ każdy specjalista wybiera dogodny dla siebie zapis.  Znak poprzedzający wartość mocy może być  więc  „+” lub „ -”. Oś podaje się w stopniach w przedziale od 0 do 180.  „ 0 ” jest  również informacją o wartości osi i nie oznacza jej braku. Jeśli ktoś nie ma astygmatyzmu pola pozostają niewypełnione.


PD - (od ang. pupillary distance –odległość żrenic) jest to odległość (wyrażona w milimetrach) pomiędzy środkami źrenic obu oczu. Mierzona jest sumarycznie lub oddzielnie względem środka nasady nosa. Pomiar ten wkonuje się w czasie badania wzroku przez lekarza okulistę, optometrystę lub optyka przy użyciu pupilometru – precyzyjnego urządzenia podającego wartość dla każdego oka oddzielnie z dokładnością do 0,5 mm.
Można wykonać ten pomiar również w warunkach domowych - amatorsko – linijką,  jednakże będzie on mniej precyzyjny. Czasami podane jest tak zwane PD sumaryczne co oznacza odległość pomiędzy źrenicami bez uwzględniania podziału na lewe i prawe oko.
Jeśli nie ma podanego PD do bliży wystarczy podać PD do dali i odległość obserwacji z bliska np. czytania, w centymetrach.

 

 

Do dokonania prawidłowego pomiaru jest potrzebna druga osoba, która odczyta wynik. Należy zmienić odległość pomiędzy środkami źrenic obu oczu. Ważne by osoba, której mierzone jest PD patrzyła na wprost przed siebie.
Add- Zdarza się, że specjaliści w miejscu mocy do bliży wpisują tylko skrót Add i wartość np. 2,00. Add. to skrót od słowa addycja oznaczającego dodatek, jest to informacja o tym o jaką wartość należy zwiększyć moce do dali aby uzyskać moce do bliży. Dodatek zawsze dotyczy tylko mocy sferycznych, wartości mocy cylindrycznych pozostają bez zmian.

Zapis na powyższej recepcie oznacza, że moc okularów od bliży wynosi:
OP sfera +3,50 cylinder -1,50  oś 90°
OL sfera +3,25 cylinder -0,75 oś 75°

                                                             
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z odczytaniem recepty skontaktuj się proszę z naszym konsultantem Kontakt.
Możesz też swoją receptę przysłać do nas e-mailem.